Technik handlowiec – możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Ekonomicznych

czego się nauczysz? - sprzedaż i obsługa klientów w obiektahc hotelowych, reklama i marketing, organizacja działalności handlowej, pakowanie i oznakowanie towarów, obsługa sprzętu i urządzeń techniki biurowej
gdzie możesz uczyć się dalej? - handel zagraniczny , marketing , transport i spedycja, handel i zarządzanie sprzedażą, reklama multimedialna, organizacja i technika handlu.: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu , Uniwersytet Wrocławski, Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Górnoślaska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
gdzie możesz pracować?  - punkty sprzedaży detalicznej, hurtownie i magazyny, agencje reklamowe lub marketingowe, działy handlu i marketingu, własna firma handlowa.

 

Technik handlowiec – możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Zawodowych

czego się nauczysz? - towaroznawstwa, norm towarowych, rodzajów i zasad pakowania

gdzie możesz uczyć się dalej? - Akademia Ekonomiczna i PWSZ

gdzie możesz pracować?  - punkty sprzedaży detalicznej, hurtownie i magazyny, agencje reklamowe lub marketingowe, działy handlu i marketingu, własna firma handlowa.