Murarz-Tynkarz - możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Ponadgimnajalnych nr 2.

czego się nauczysz? - wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych, wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wykonywania remontówi rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych, wykonywania napraw tynków

gdzie możesz uczyć się dalej? – szkoła branżowa II stopnia, kursy kwalifikacyjne, po uzyskaniu matury - wyższe uczelnie techniczne

gdzie możesz pracować? – przedsiębiorstwa i zakłady budowlane, brygady remontowe, własna działalność gospodarcza