Betoniarz-Zbrojarz - możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Ponadgimnajalnych nr 2.

czego się nauczysz? - wykonywania i układania zbrojenia w deskowaniu lub w formie, wykonywania mieszanek betonowych, układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pięlęgnacji świeżego betonu, wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych, przygotowania i zmontowania zbrojenia

gdzie możesz uczyć się dalej? – szkoła branżowa II stopnia, kursy kwalifikacyjne, po uzyskaniu matury - wyższe uczelnie techniczne

gdzie możesz pracować? – w zakładach wytwarzających drobne elementy budowlane, tj. betonowe i żelbetowe (np. pustaki, belki, bloczki), na wszystkich budowach (drogowo-mostowych, melioracyjnych, budynków), własna działalność gospodarcza