BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE

 REKRUTACJA I

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu rozpoczyna rekrutację 51 uczestników do projektu „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

 

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia w ramach nastepujacych kursów:

 • Kurs z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji gr.1„Eksploatacja”– 7 osób
 • Kursu z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji gr.1 „Dozór”– 7 osób
 • Kursu spawania metodą MAG (135) z uprawnieniami spawalniczymi – 6 osób
 • Kursu spawania metodą TIG (141) z uprawnieniami spawalniczymi – 6 osób
 • Szkolenie na prawo jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacjami kierowcy zawodowego – 9 osób
 • Kurs dla kierowców na świadectwo kwalifikacji zawodowej – 10 osób
 • Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 6 osób

 

Uczestnikiem projektu może zostać:

 1. Osoba, która ukończyła 25 lat.
 2. Osoba zamieszkująca, pracująca bądź ucząca się na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, tj.: Miasto Kalisz, Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina Blizanów, Gmina Brzeziny, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Koźminek, Gmina Lisków, Gmina Mycielin, Gmina i Miasto Opatówek, Gmina Szczytniki, Gmina Żelazków, Gmina i Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina i Miasto Odolanów, Gmina i Miasto Raszków,  Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice, Gmina Sieroszewice, Gmina Sośnie, Gmina Gołuchów.
 3. Osoba posiadająca wykształcenie:
 • ISCED 1 Podstawowe, lub
 • ISCED 2 Gimnazjalne, lub
 • ISCED 3 Ponadgminazjalne (liceum, technikum, szkoła zawodowa).

UWAGA 

REKRUTACJA ROZPOCZYNIE SIĘ  25 LUTEGO 2020 r. I POTRWA DO MOMENTU ZGŁOSZENIA ODPOWIEDNIEJ LICZBY UCZESTNIKÓW. 

UTWORZONA ZOSTANIE LISTA REZERWOWA DLA PIĘCIU KOLEJNYCH OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSZCZEGÓLNYCH KURSACH 

 

Dokumentację rekrutacyjną należy złożyć w Biurze Projektu (pon.-pt., w godz. 8:00-15:00).

Regulamin oraz wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są w Biurze Projektu.

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ (poprawnie wypełnione, podpisane i złożone formularze). W przypadku przesłania pocztą tradycyjną decyduje data wpływu dokumentów do CKZiU.

 

Biuro Projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu, ul. Przemysłowa 1, 62-800 Kalisz, pokój nr 2

Nr telefonu: 62 753 22 47

Lilianna Sieradzka – Kierownik Projektu

Karolina Karpińska – Specjalista ds. rekrutacji i kursów.

ogłoszenie o naborze na bezpłatne kursy

 

Tekst Lilianna Sieradzaka CKZiU