Regionalny Plan Działań jest efektem udziału Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawicieli między innymi Miasta Kalisza w cyklu spotkań, warsztatów i prezentacji dobrych praktyk w ramach projektu RELOS3, który koncentruje się na wdrażaniu regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji. 

Regionalny Plan Działań ma odpowiadać na wyzwania gospodarcze stojące przed subregionami Wielkopolski i wspierać wieloletnią, złożoną transformację gospodarczą opartą w szczególności na technologiach wodorowych i czystych źródłach energii.

Udział w projekcie RELOS3, oprócz Województwa Wielkopolskiego, biorą przedstawiciele 5 regionów 

Tartu (Estonia)
Bolonia (Włochy)
Emmen (Holandia)
Agencja Rozwoju Regionalnego Sabadell (Hiszpania) – partner wiodący
Malta Enterprise Corporation (Malta).

Więcej informacji o projekcie RELOS3 dostępnych jest tutaj: https://www.interregeurope.eu/relos3/

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, http://iw.org.pl/