Finał konkursu odbył się w Kanadzie. Projekt dotyczył optymalizacji kosztów narzędzi w zakładach produkcyjnych i zakłada wdrożenie nowej strategii, organizacji i systemu raportów"

Program „Pionierzy Przyszłości” docenia innowacyjne zespoły pracowników, które zgłaszają pomysły pomagające osiągnąć sukces biznesowy. W bieżącym roku do XII edycji konkursu wpłynęło łącznie 49 projektów ze wszystkich jednostek w Polsce. 16 z nich konkursowe komisje nominowały do etapu kanadyjskiego.